Polecamy Polecamy

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Serwisu sklep-PAWTOM.pl

Definicje:

Administrator/Operator - właściciel Serwisu:

Centrum Usługowe PAWTOM spółka jawna
P. Wierzbiński, T. Wierzbiński, M. Wierzbińska

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 6

NIP 8133815604
REGON 383506168
KRS 0000788919

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem głównym www.sklep-pawtom.pl, a także: pieczatkarz.pl, prezentokolicznosciowy.pl, nadrukoland.pl, grawermax.pl, puchary-statuetki.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.

Użytkownik – każdy osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług udostępnionych w ramach Serwisu (zakładanie i prowadzenie Konta sklepowego, dokonywanie zakupów produktów, dokonywanie subskrypcji na newsletter), oraz każda osoba odwiedzająca Serwis.

Konto sklepowe – konto zakładane w Serwisie przez Użytkownika i prowadzone przez Operatora.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z nim usług i narzędzi, które wykorzystywane są przez Użytkowników przy wykonywaniu takich czynności jak: zakładanie i prowadzenie konta sklepowego, dokonywanie i realizacja zamówień, dokonywanie subskrypcji na newsletter i szeregiem powiązanych z nimi działań. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z RODO.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu oraz przetwarzanych w ramach funkcjonowania Serwisu jest Operator.
 3. Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w związku z założeniem przez Użytkownika i prowadzeniem przez Operatora Konta sklepowego dla Użytkownika, dokonywaniem i obsługą zamówień realizowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym realizowaniem płatności, dokonywaniem subskrypcji na newsletter, kontaktem z działem obsługi Serwisu, rozpatrywaniem ewentualnych skarg i reklamacji Użytkowników na podstawie zebranych zgód (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie wymienionych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 4. Podczas standardowej wizyty w Serwisie (przeglądanie zawartości Serwisu) podawanie danych osobowych nie jest konieczne. W ramach korzystania z usług Operatora dostępnych w Serwisie (takich jak zakupy lub newsletter) Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu, login i hasło (indywidualnie ustalane przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta sklepowego w Serwisie, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Konta sklepowego i składanie zamówień w sklepie internetowym dostępnym w ramach Serwisu). Serwis umożliwia także zrealizowanie zamówienia w sklepie bez zakładania konta sklepowego.
  Podanie danych podczas realizacji zamówienia lub zakładania konta sklepowego jest w pełni dobrowolne. Podanie danych jest kwestią wolnej woli i świadomego wyboru Użytkownika.
 5. Operator jest również uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania informacji zbieranych w ramach funkcjonowania Serwisu w postaci plików „cookies” tzw. ciasteczkach; są to pliki tekstowe tworzone na Twoim komputerze przez Serwis. Pliki te są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i Jego komputera. Dzięki nim przy kolejnej wizycie na stronie system może je odczytać i zidentyfikować Użytkownika jako konkretnego klienta. Korzystanie z Cookies nie pozwala na wykorzystanie jakichkolwiek informacji z komputera Użytkownika. Serwis korzysta z Cookies w celu:
  • zachowania sesji klienta
  • prezentowaniu informacji i reklam według profilu określonego przez klienta
  • lepszego dopasowania serwisu do potrzeb klientów
  • zabezpieczenia ankiet przed wielokrotnym głosowaniem
  • sprawnego wykorzystania mechanizmów zabezpieczających system dodawania treści na stronie sklepu (na przykład recenzje towaru)

   Pliki Cookies Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć ze swojego komputera wykorzystując przeglądarkę internetową. Może również zablokować Cookies w swojej przeglądarce, jednak może to spowodować, że nie wszystkie opcje Serwisu będą możliwe do wykorzystania.

   Szczegółowe regulacje dotyczące plików „cookies” oraz informacji zbieranych za ich pośrednictwem zawarte są w Polityce plików „cookies”. Poza koniecznymi informacjami zawartymi w plikach cookies, Operator automatycznie nie pobiera żadnych informacji o Użytkownikach.
 6. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie realizacji poniższych celów:
  1. obsługa Użytkownika, w tym zakładanie Konta sklepowego i zarządzanie Kontem sklepowym Użytkownika, realizacja zamówień złożonych przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w ramach Serwisu, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę), rozwiązywanie problemów technicznych i ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie świadczonych usług, udostępnianie funkcji Serwisu;
  2. kontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczonymi usługami i obsługą Użytkownika, za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, przede wszystkim poprzez e-mail oraz telefon;
  3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników oraz zarządzanie ruchem w Serwisie, w tym prowadzenie badań i analiz mających na celu poprawę dostępności usług oferowanych w ramach Serwisu;
  4. dostosowywanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, w tym wyświetlanych reklam;
  5. egzekwowanie przestrzegania regulaminu serwisu sklep-pawtom.pl
 7. Poprzez kontakt z adresem: info@sklep-PAWTOM.pl użytkownicy mają prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub przenieść swoje dane, w związku z czym Operator podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tych żądań.
 8. Użytkownik zapewnia, że dane osobowe udostępnione Operatorowi w trakcie zakładania Konta sklepowego lub składania zamówienia w Serwisie są poprawne.
 9. Operator może udostępnić gromadzone i przechowywane dane osobowe Użytkowników innym serwisom prowadzonym przez Operatora.
 10. Dane osobowe Użytkowników Serwisu chronione są z użyciem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Operator oświadcza, iż podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Operatora.
 11. Operator udostępnia informacje dotyczące Użytkownika innym podmiotom wyłącznie na zasadach opisanych poniżej:
  1. Operator zleca wykonywanie pewnych funkcji w imieniu Operatora spółkom lub osobom trzecim. Usługi te obejmują, np. realizowanie zamówień, dostarczanie przesyłek, obsługę poczty tradycyjnej i elektronicznej, usuwanie powtarzalnych danych z list klientów, analizę danych, wsparcie marketingowe, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków do stron (w tym wyników i linków płatnych), obsługę płatności dokonywanych za pomocą przelewów, kart płatniczych i obsługę klientów . Powyższe podmioty trzecie mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania powierzonych im funkcji, jednak nie mogą ich wykorzystywać do żadnych innych celów. Są one ponadto zobowiązane przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
   Dokonując wysyłki towarów Operator, ani działające w jego imieniu osoby trzecie nie informuje kuriera co znajduje się w przesyłce, o ile nie wymagają tego przepisy prawa. Przesyłki zawsze pakowane są w sposób uniemożliwiający identyfikację przedmiotów, które się w nich znajdują.
  2. Operator może przekazać dane osobowe Użytkownika urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu spełnienia wymogów prawa, wyegzekwowania stosowania regulaminu Serwisu, obowiązków wynikających z umów zawartych między Operatorem i Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.
 12. W przypadkach innych niż opisane powyżej, informacje dotyczące Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 13. Operator jest uprawniony do udostępniania zanonimizowanych danych (tj. danych nie pozwalających w jakikolwiek sposób na identyfikację Użytkownika) zewnętrznym usługodawcom lub zaufanym partnerom dla lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług kierowanych do Użytkowników lub poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Operatora lub wymienione podmioty.
 14. Operator może wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności. Data ostatniej aktualizacji udostępniona jest w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności. Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować wybraną metodą komunikacji uwidocznioną w Serwisie w zakładce Kontakt bądź na adres: Centrum Usługowe PAWTOM Sp.J. 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 6.

Wrzesień 2019